Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Stali jsme se Dobrými anděly

Zveřejněno: úterý 22. prosinec 2015 15:17 Napsal Mgr. Petra Šišková

Je již tradicí, že se před Vánocemi koná na naší škole prodejní burza. Výtěžek z ní putuje vždy na dobročinné účely. Letos jsme se rozhodli věnovat vybranou částku nadaci Dobrý anděl. Ta finančně podporuje rodiny, v nichž vážně onemocnělo dítě, nejčastěji rakovinou. Tyto rodiny se pak často ocitají v těžké situaci, nejen kvůli závažnému stavu nemocného dítěte, ale také z důvodů finančních. Někteří rodiče musí přestat pracovat a veškerý čas věnují nemocnému. A těmto rodinám pomáhá právě Dobrý anděl. My jsme letos vybrali částku 14 000 korun a celá částka poputuje ke čtyřem rodinám na Sokolovsku. Částka je opravdu rekordní, když vezmeme v úvahu, že hračky se prodávaly po deseti až třiceti korunách.

Zbytek neprodaných hraček, především plyšáků, odnesli žáci 9. tříd do sokolovské nemocnice na dětské oddělení, kde přinesou radost hospitalizovaným dětem.