Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Žáci šesté třídy navštívili městský úřad

Zveřejněno: středa 4. listopad 2015 6:49 Napsal Mgr. Petra Šišková
V rámci předmětu Výchova k občanství a zdraví navštívili v pondělí 2. listopadu žáci šestého ročníku Městský úřad v Sokolově. Na radnici v jednacím sále je uvítala tajemnice paní Kurcová, která jim vysvětlila, jak úřad funguje a co je v kompetenci jednotlivých odborů. Pak přišel žáky pozdravit pan starosta Picka. Ten žáky seznámil s tím, o co všechno se jako starosta „stará“, co dělají místostarostové, jak funguje rada města a zastupitelstvo. Pak přišel prostor pro dotazy žáků. A že jich bylo! A pěkně na těloJ. Je třeba ale říct, že všechny byly zodpovězeny k plné spokojenosti tazatelů. Žáci dokázali, že své město znají a zajímají se o něj. Na závěr si všichni prohlédli kancelář pana starosty, navštívili pana místostarostu Jakobce a podívat se byli také na matrice a registru vozidel. Návštěva městského úřadu se všem žákům velmi líbila a odnesli si z ní celou řadu důležitých poznatků.