Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Partnerské setkání projektu Comenius 2015

Zveřejněno: pátek 24. červenec 2015 4:53

 Předposlední partnerské setkání programu Comenius se konalo ve španělském městečku Olleria ve dnech 8. – 13. 2. 2015. Studenti ze 7 zemí pracovali na poslední kapitole společné Deklarace. Tématem byla migrace a imigrace, účastníci byli rozděleni do třech výborů. První výbor se zabýval integrací menšin do společnosti, druhý výbor jednal o migraci a třetí o osudu imigrantů. V posledních dvou výborech byly zapojeny i naše žákyně z 9.B - Simona Rašková a Lucie Vakešová.

Ve čtvrtek po zajímavé diskusi byly odsouhlaseny a přijaty rezoluce z jednotlivých výborů, kromě jiného se studenti shodli například na zrušení povinných hodin náboženství a zavedení hodin etiky.Read More Mezi již hotové výstupy projektu patří 3 pohlednice z jednotlivých setkání a brožura zachycující vývoj jednotlivých měn v partnerských zemích od r. 1945 do současnosti včetně nových návrhů mincí a bankovek. Pro studenty a pedagogy byl připraven i kulturní program - pěvecké vystoupení ve škole, celodenní výlet do Valencie, plavba na lodičkách v La Abufera, setkání se starostou města na radnici v Ollerii a půldenní výlet do Xativy. Závěrečné setkání se uskuteční první týden v červnu v německém Hamburku.