Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Projektový den 8. tříd 2015

Zveřejněno: středa 22. červenec 2015 11:58 Napsal A. Petříková, K. Ludvíková, 8. C

Náš den D započal jako každý jiný den - překvapivě ve škole. Třídy 8. C a 8. A se shromáždily v učebně přírodopisu. Čekali jsme pouze na 8. B, která „se zapomněla“ ve své třídě. Na starost nás dostali pan učitel Kareš a paní učitelky Marešová, Měřínská a Brabencová. 

Před námi byly čtyři zajímavé hodiny: 

1. Přírodopis, ve kterém jsme probírali invazivní a chráněné rostliny. 2. Zeměpis, v němž jsme bádali o pojmu rekultivace a ekosystém. 3. V chemii jsme se potýkali s vločkováním a filtrováním vody. 4. Ve fyzice jsme zkoumali svět kapalin a funkci dřezu a odpadních vod záchodu.
Mezitím jsme absolvovali zajímavou exkurzi do čistírny odpadních vod.

Velmi ochotný pan Pospíšil nás provedl celým cyklem odpadních vod. Nejprve nás čekala důkladná prohlídka hrubého čištění vody, kterou směli absolvovat jen ti největší a nejodolnější odvážlivci. Nejzajímavější však byla atrakce zvaná dosazovací nádrž, v níž jezdil tzv. most, pomocí kterého byla voda očištěna od kalu. Kal se následně zpracovává a používá jako hnojivo na rajčata. Výsledkem celého náročného čištění špinavé vody je nakonec průzračná voda putující zpět do řeky Ohře. Jako bonus bylo pro nás připraveno pozvání do kanceláře pana průvodce, aby nám tam ukázal celý koloběh čištění vody na počítačovém programu. Přehledně jsme na něm viděli jednotlivé složky koloběhu, které byly řádně označené pestrými barvami. Na konci naší exkurze nás čekalo ještě jedno překvapení. Navštívily nás kačenky obecné, které zde, podle ochotného pána, bydlí a každý rok vyvedou mladé.
Z celého projektového dne jsme si odnesli mnoho užitečných informací. Nebylo to pouze naučné, ale i zábavné setkání. Velice rádi bychom si takový den ještě jednou zopakovali.

 

projektovyden2015C

 

 

projektovyden2015B


projektovyden2015A