Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

 Jak jsme se začali lépe poznávat

Zveřejněno: pátek 16. listopad 2018 4:03 Napsal Mgr. Michaela Zímová

Konec října a začátek listopadu byly ve znamení kurzů s Odysseou. Jako každoročně přijeli lektoři, kteří nás učí stmelovat kolektiv, adaptovat se na nové podmínky druhého stupně, spolupracovat, vážit si práce druhých, bránit se šikaně. Nyní nás pojí kréda: je výhodné držet pospolu, oceňovat se, sami se vést, nevzdávat se, plnit společné cíle, předávat radost. Naše poznatky: Jsme dobré kolektivy. Víme, jak se bránit agresorovi. Zjistili jsme, jak se cítí oběť. Spolupráce kluků a dívek se vyplatí. V prosinci na viděnou s osmáky!

 

 IMG 4886

IMG 4915

IMG 5001