Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Projekt Edison 2018

Zveřejněno: neděle 23. září 2018 9:55 Napsal Mgr. Eva Píšová

Letos v září Centrálku v rámci projektu Edison opět navštívily studentky ze zahraničí. Tentokrát nám své země přijely představit Mariana z Brazíle, Sezim z Kyrgyzstánu, Aayushee z Indie, Eva z Rumunska, Summer z Číny a Tamta z Gruzie. Naši žáci dostali příležitost vyslechnout si anglické prezentace, zhlédnout videa, zatančit si národní tance, zacvičit Taj-či a přiučit se pár brazilských či rumunských slovíček. V pátek proběhla v tělocvičnách „Global Village“, během které bylo možné prohlédnout si tradiční předměty nebo ochutnat národní pokrmy.

Náš dík patří studentské organizaci AISEC, našim učitelkám, které vypomáhaly s organizací akce, a samozřejmě zahraničním studentkám.

Děkujeme také rodinám, které studentkám poskytly ubytování a velmi pěkně se o ně celý týden staraly.  

 

Edison4

Edison3

Edison2

Edison1