Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Projekt Edison 2018

Zveřejněno: neděle 23. září 2018 9:55 Napsal Mgr. Eva Píšová

Letos v září Centrálku v rámci projektu Edison opět navštívily studentky ze zahraničí. Tentokrát nám své země přijely představit Mariana z Brazíle, Sezim z Kyrgyzstánu, Aayushee z Indie, Eva z Rumunska, Summer z Číny a Tamta z Gruzie. Naši žáci dostali příležitost vyslechnout si anglické prezentace, zhlédnout videa, zatančit si národní tance, zacvičit Taj-či a přiučit se pár brazilských či rumunských slovíček. V pátek proběhla v tělocvičnách „Global Village“, během které bylo možné prohlédnout si tradiční předměty nebo ochutnat národní pokrmy.

Náš dík patří studentské organizaci AISEC, našim učitelkám, které vypomáhaly s organizací akce, a samozřejmě zahraničním studentkám.

Děkujeme také rodinám, které studentkám poskytly ubytování a velmi pěkně se o ně celý týden staraly.  

 

Edison4

Edison3

Edison2

Edison1