Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Čteme spolu – setkání tříd VII. B a V.C na “Bohemce” 19.černa 2018

Zveřejněno: čtvrtek 21. červen 2018 4:39

Žáci obou tříd se dva roky setkávali nad společnými aktivitami, při kterých si vyzkoušeli nejen různé metody čtenářských dovedností, ale i zajímavé činnosti. Setkávali se nejen ve třídě, ale i na lavičkách, které zdobí naše město i letošní léto. Při vynikající pomoci starších žáků a vzájemné spolupráci obou tříd vznikaly zajímavé příběhy ze života laviček, které se dají na stránkách školy stále přečíst.

Poslední setkání proběhlo 19. června na “Bohemce”, kde si žáci VII.B s pomocí vyučujících připravili vědomostní i pohybové soutěže, při kterých zábavnou formou mladší žáci získali indícii, kterou potřebovali pro následující práci z textem. Vše obě třídy zvládly se ctí. Žákům VII. B děkujeme, že se nás V.C na dva roky ujali a zpříjemnili nám chvíle čtení. Slibujeme, že až roztáhneme ochranitelská křídla nad mladšími spolužáky budeme se řídit jejich příkladem.   

 

P1020776

P1020769

Společné čtení proběhlo také ve třídách 8.C a 4.C v Husových sadech ve středu dne 20.6.2018 pod vedením paní učitelky Mgr. Marie Kadlecová a Mgr. Věry Příplatové.

ctemespolecne333

ctemespolecne222

ctemespolecne111