Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Projektový den 4. a 11. června 2018

Zveřejněno: sobota 16. červen 2018 11:37 Napsal Jitka Marešová

 V těchto dnech na naší škole probíhal projektový den, který byl zaměřený na učivo chemie, zeměpisu, přírodopisu a fyziky. Žáci si vyzkoušeli vyčistit vodu z různých zdrojů a snažili se vysvětlit a objasnit fyzikální vlastnosti vody. Získali informace o zatopeném dolu Medard a revitalizaci poškozené krajiny povrchovou těžbou. Dalším okruhem byla problematika invazivních a chráněných rostlin, jejich význam a chránění živočichové v našem regionu. Všechna témata byla splněna, určitě obohatila znalosti dětí v těchto oborech a přispěla k doplnění učiva.

IMG 20180611 WA0001

20180611 110837

20180611 110825