Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Projektový den 4. a 11. června 2018

Zveřejněno: sobota 16. červen 2018 11:37 Napsal Jitka Marešová

 V těchto dnech na naší škole probíhal projektový den, který byl zaměřený na učivo chemie, zeměpisu, přírodopisu a fyziky. Žáci si vyzkoušeli vyčistit vodu z různých zdrojů a snažili se vysvětlit a objasnit fyzikální vlastnosti vody. Získali informace o zatopeném dolu Medard a revitalizaci poškozené krajiny povrchovou těžbou. Dalším okruhem byla problematika invazivních a chráněných rostlin, jejich význam a chránění živočichové v našem regionu. Všechna témata byla splněna, určitě obohatila znalosti dětí v těchto oborech a přispěla k doplnění učiva.

IMG 20180611 WA0001

20180611 110837

20180611 110825