Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou

Zveřejněno: pondělí 19. březen 2018 9:59 Napsal Mgr. Naďa Beňadiková

Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou, autorkou knihy Mobilmánie v pohádkové říši, proběhla ve třídách 3. B a 5. A dne 14. března. Žáci se osobně seznámili se spisovatelkou a její knihou. Autorka dětem přečetla a společně s dětmi zdramatizovala úryvky ze své knihy. Děti si zahrály různé role, např. starou babičku, myslivce, stráž u princezny, drzého kluka. Do dramatizace se rovněž zapojili i vyučující v jednotlivých třídách. Závěrem si žáci se spisovatelkou povídali o tom, jak vzniká kniha a co přivedlo autorku k psaní knih. Žáci tak měli možnost seznámit se zábavnou formou s touto knihou.

 

Beseda4

Beseda3

Beseda2

Beseda1