Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Čteme společně 2. A + 6. B, 2. C + 9. B

Zveřejněno: úterý 6. únor 2018 6:25

Čteme společně, projekt, který na naší škole funguje již od 2013. Společně se v něm nad knihami setkávají žáci 1. a 2. stupně. Na konci ledna proběhlo již druhé setkání žáků tříd 2. A + 6. B a 2. C + 9. B.

Čtenáři tentokrát pracovali s textem Jaroslava Cita – Jak Maťo a Klinček sekali led. Příběh dvou nerozlučných kamarádů slimáka Maťa a skřítka Klinčeka zavedl naše čtenáře do zimní mrazivé přírody. Žáci nejprve ve dvojicích text společně přečetli a pak si o něm popovídali. Zkoušeli text dokonce zdramatizovat, společně si lámali hlavy nad křížovkou, ve čtveřicích se zamýšleli nad posloupností textu a na závěr dokončili svou práci krásnou ilustrací. Na společná setkání se žáci vždy velmi těší. A můžeme si jen, aby mezi našimi čtenáři vznikla stejně silná přátelství jako mezi Maťem a Klinčekem.  

 

cteme333

cteme222

cteme111