Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Výchova k občanství prakticky

Zveřejněno: pátek 1. prosinec 2017 5:47 Napsal Mgr. Petra Šišková

 V hodinách výchovy k občanství a zdraví se žáci 6. ročníků seznamují s fungováním obecního úřadu. Dne 29. listopadu měli žáci třídy VI. C možnost navštívit Městský úřad v Sokolově. Třída byla na úřadě již očekávána a dostalo se jí velmi vřelého přijetí ze strany pana starosty Bc. Jana Picky a vedoucí odboru školství a kultury Ing. Barbory Bardonové.

Žáci byli uvedeni do zasedací místnosti, ve které probíhají jednání zastupitelstva. Pan starosta žákům velmi poutavě vyprávěl o své práci a osvětlil jim náplň činnosti starosty, jednotlivých odborů městského úřadu, vysvětlil jim mnoho pojmů, jako např. rozdíl mezi samosprávou a státní správou, funkci tajemnice městského úřadu, financování – rozpočet města a spoustu dalších.

Po úvodním slově následovala živá diskuse, kdy pan starosta velmi ochotně a trpělivě odpovídal na dotazy žáků. Po skončení diskuse se žáci přesunuli a prohlédli si kancelář paní místostarostky a starosty. Dokonce si mohli vyzkoušet křeslo pana starosty. Na závěr setkání si žáci kromě pěkných zážitků odnesli i něco dobrého na cestu. Děkujeme za ochotu a vstřícnost panu starostovi a zaměstnancům městského úřadu.