Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Odyssea - 7. ročníky 2017

Zveřejněno: pátek 10. listopad 2017 10:13 Napsal Mgr. Michaela Zímová

Sedmé ročníky navazují s lektory z Odyssey na stmelovací aktivity dalšími kurzy proti šikaně.

Ve dnech 7. – 8. 11. 2017 byl realizován dvoudenní program zaměřený na boj proti bezpráví. Tento kurz proběhl v rámci programu na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže za finanční podpory MÚ Sokolov a MP Sokolov (projekt Podané ruce).

Součástí kurzu jsou zážitkové aktivity jako kooperativní hry, scénky z třídního prostředí, trénink zpětné vazby, na jejichž základě je rozvíjena diskuse o vztazích, možné pomoci, o síle kolektivu. Kurz žákům napovídá, jak je možné odstartovat změny v komunikaci a ve spolupráci třídy. Většina dětí oceňuje, že se při takové práci navzájem lépe poznávají, docházejí k závěrům, že si zdravé vztahy ve třídě mohou sami udržet.

Překvapivé bývá, jak se za dva dny mění jejich postoje ke spolužákům, dokážou se ocenit, pochválit. Držíme palce a věříme, že se nám všem bude dařit nadále přinášet i drobné pozitivní změny v nastavení třídního kolektivu. 

 

20171108 115519

20171017 131739

20171108 115513