Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Stmelovací kurzy pro šesťáky 2017

Zveřejněno: pondělí 23. říjen 2017 5:24 Napsal Mgr. Michaela Zímová

Opět startuje cyklus preventivních programů, díky nimž mají žáci šanci bojovat s rizikovým chováním. Žáci z 6. A, B a C si se svými novými třídními učiteli prošli ve čtyřech dnech programem zaměřeným na stmelování, týmovou spolupráci, kooperaci a budování pozitivních vztahů ve třídě. Program probíhal v pronajatých prostorách MDK Sokolov a při příznivém počasí i venku.

 

 

Díky zážitkovým aktivitám, logickým a strategickým hrám a následné reflexi dospěly děti k těmto závěrům:

„Byly to nejlepší dva dny ve škole.“

„ Uvědomil jsem si, že je důležité si pomáhat.“

„ Potěšilo mě, jak jsme spolu komunikovali, rozhodovali se a pomáhali si.“

„Konečně se holky a kluci víc baví.“ „Naučili jsme se táhnout za jeden provaz.“

„ Teď jsme jeden velký tým.“ „Poznal jsem, že moje třída je super.“

„Poznal jsem záliby svých spolužáků.“

„Potěšilo mě, že můžeme být lepší třída.“

„Cílem bylo spojit dva odlišné světy.“

„Uvědomil jsem si, že celek má větší sílu než jedinec.“

„Poznal jsem nová pravidla.“

„Uvědomil jsem si, že je nutné spolupracovat.“

 

Závěrem je třeba zdůraznit, že kurzy byly realizovány za finanční podpory Karlovarského kraje. Už se těšíme na další spolupráci s lektory Projektu Odyssea.

 

 6.C

P1250491

6.A

P1250404

 6.B

20171017 131739