Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Projekt EDISON 2017

Zveřejněno: úterý 19. září 2017 10:37 Napsal Mgr. Olga Eichnerová

Ve dnech 11.9. – 15.9. proběhl u nás ve škole již potřetí Projekt EDISON, jehož cílem je poznávat lidi odlišných kultur, seznamovat se s jejich zeměmi a tradicemi a díky jejich přiblížení pomáhat odstraňovat mezikulturní bariéry a předsudky a učit se tak vzájemné toleranci. Letos nás navštívily studentky z Číny, Íránu, Gruzie, Kypru, Egypta a Rumunska. V hodinách pak dětem představily své země, hudbu, tance, odlišný typ písma či peněz. Seznámily nás i s tradičními jídly, historií a kulturními odlišnostmi. V pátek se pak již tradičně konala v tělocvičně Global Village, kdy si stážistky připravily malé „stánky“ s ukázkami toho nejtypičtějšího ze svých zemí. Naši žáci tak měli příležitost například ochutnat egyptské fazole, napít se šafránové limonády, zatančit si rumunský tanec nebo poslechnout si íránskou píseň. Projekt probíhal v angličtině.

Celý projekt mohl proběhnout pouze díky ochotě některých kolegyň a rodičů našich žáků, kteří u sebe studentky na celý týden ubytovali. Tímto bychom chtěli velice poděkovat rodině Karmazínových, Klimešových, Klůcových, Williamsových a Žákových.

Projekt EDISON se každý rok těší velké oblibě a i letos si celou akci všichni zúčastnění opravdu užili. Do projektu bychom se samozřejmě rádi zapojili i v dalších letech.