Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Čteme společně 2017

Zveřejněno: středa 28. červen 2017 5:04 Napsal Za VIII.B Z. Koutníková, M.Šetková, T. Vlčková

Dne 21.6.2017 se žáci I.C, VIII.B, I.A a V.B sešli v areálu Bohemia, kde společně strávili dopoledne. Ráno v 8 hodin připravili žáci 8.B na celkem devíti stanovištích vše potřebné. Na těchto místech plnili později naši prvňáčci zajímavé úkoly. V 9 hodin jsme už byli v kompletním počtu. Žáci se rozdělili do skupin, ve které byl vždy alespoň jeden starší kamarád. Děti házely obručí, „lovily“ ryby, procházely s míčkem na lžíci mezi překážkami apod. Do pracovního listu prvňáčci zapisovali chybějící písmena a skládali správně za sebou verše básničky. Výsledkem svědomitě odvedené práce byla tajenka PRÁZDNINY ☺. Toto kouzelné slovíčko jsme do básničky ještě doplnili. V závěru předali starší žáci na památku mladším kamarádům diplomy, které sami vyrobili. Všichni jsme si také vzájemně popřáli krásné prázdniny. Den se nám všem moc líbil a chtěli bychom i v následujícím školním roce v projektu Čteme společně pokračovat. Děkujeme p. učitelce Korbelové, Hörlové, Havlové a Marešové za připravený program a krásně prožitý den. 

 DSC 3613

DSC 3605

DSC 3597