Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Den s cizími jazyky v Německu (Centrálka v Regensburgu)

Zveřejněno: úterý 13. červen 2017 11:07 Napsal Mgr. Michaela Zímová

Naši žáci potvrdili svou zdatnost v cizích jazycích při programu v Regensburgu. Program pro nás připravila paní učitelka Marešová se studenty germanistiky z Universität Regensburg. Žáci 8. a 9. B prezentovali náš kraj, město, školu, školní projekty a školský systém v anglickém a německém jazyce. Při jejich projevu jsme pociťovali hrdost na to, jak se na svou přednášku připravili, jak dobře dokázali zpracovat obrazový materiál a jak formulovali své myšlenky.

 

Za celý den nezazněla čeština jinde než v autobuse. Němečtí studenti nás informovali o Bavorsku, Regensburgu, jejich školství a pro zpestření nám ukázali nářeční rozdíly našich sousedů. Při prohlídce města si nás rozdělili do tří skupin, které si střídaly stanoviště. Na nich jsme se dozvídali něco z historie, vyzkoušeli jsme si svou kreativitu při vymýšlení legend o vzniku mostu, prohlédli jsme si úchvatný chrám a zaposlouchali se do hudby místních varhan. Celý den jsme zakončili zmrzlinovým pohárem. Cesta domů nám utekla a teď nám zbyly příjemné vzpomínky na smysluplný jazykový projekt. Pokochejte se s námi fotografiemi v galerii. Děkujeme všem vyučujícím jazyků, kteří s dětmi chystali podklady, jmenovitě p. učitelky Zímová, Eichnerová a Chladová. 

regen1 3

regen1 2

regen1 1