Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Den s cizími jazyky v Německu (Centrálka v Regensburgu)

Zveřejněno: úterý 13. červen 2017 11:07 Napsal Mgr. Michaela Zímová

Naši žáci potvrdili svou zdatnost v cizích jazycích při programu v Regensburgu. Program pro nás připravila paní učitelka Marešová se studenty germanistiky z Universität Regensburg. Žáci 8. a 9. B prezentovali náš kraj, město, školu, školní projekty a školský systém v anglickém a německém jazyce. Při jejich projevu jsme pociťovali hrdost na to, jak se na svou přednášku připravili, jak dobře dokázali zpracovat obrazový materiál a jak formulovali své myšlenky.

 

Za celý den nezazněla čeština jinde než v autobuse. Němečtí studenti nás informovali o Bavorsku, Regensburgu, jejich školství a pro zpestření nám ukázali nářeční rozdíly našich sousedů. Při prohlídce města si nás rozdělili do tří skupin, které si střídaly stanoviště. Na nich jsme se dozvídali něco z historie, vyzkoušeli jsme si svou kreativitu při vymýšlení legend o vzniku mostu, prohlédli jsme si úchvatný chrám a zaposlouchali se do hudby místních varhan. Celý den jsme zakončili zmrzlinovým pohárem. Cesta domů nám utekla a teď nám zbyly příjemné vzpomínky na smysluplný jazykový projekt. Pokochejte se s námi fotografiemi v galerii. Děkujeme všem vyučujícím jazyků, kteří s dětmi chystali podklady, jmenovitě p. učitelky Zímová, Eichnerová a Chladová. 

regen1 3

regen1 2

regen1 1