Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Dopoledne mezi lavičkami

Zveřejněno: úterý 13. červen 2017 5:12 Napsal Mgr. Petra Šišková

V rámci projektu Posaďte se, prosím proběhla ve dnech 8. a 9. června akce s názvem Dopoledne mezi lavičkami. Tuto akci uspořádal žákovský parlament naší školy pro děti ze sokolovských mateřských škol. V průběhu dopoledne měly děti z Mateřských škol Vrchlického, Vítězné a Alšovy možnost zhlédnout kulturní program tvořený finalisty soutěže Centrálka má talent. Jednalo se o pěvecká, hudební a taneční vystoupení žáků všech věkových kategorií. Poté se děti vydaly na stezku mezi lavičkami. Zde plnily nejrůznější úkoly a dostávaly razítka. Všechny děti si akci moc užily, na závěr obdržely diplomy a sladké ceny.