Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Senioři dětem, děti seniorům

Zveřejněno: středa 31. květen 2017 5:20 Napsal Mgr. Petra Šišková

Ve druhé polovině května se naši deváťáci ocitli v pozici učitelů. A to učitelů informatiky. V rámci projektu „Senioři dětem, děti seniorům“ navštěvovali naši školu senioři z Centra pro zdravotně postižené. Učili se právě od našich žáků obsluhovat počítače, zakládat e-mailovou adresu, vytvářet profil na sociální síti, vyhledávat důležité informace, vytvářet prezentace v Power Pointu. To jsou totiž věci, které naši žáci zvládají opravdu bravurně.Během pěti velmi příjemných setkání se podařilo splnit cíle, kterými mimo jiné byla mezigenerační komunikace a oboustranná ochota učit se i naslouchat.

Senioři zjistili, že není třeba se počítačů bát, naši žáci se přesvědčili o tom, že i ve vyšším věku (nejstaršímu účastníkovi bude letos devadesát) je možné být aktivní a ochotný učit se novým věcem. Na závěrečném setkání senioři vyjádřili nadšení a spokojenost s přístupem našich dětí, ocenili jejich trpělivost a děkovali za nově nabyté znalosti. Pro žáky to byla obrovská pochvala. Vzhledem k oboustranné spokojenosti je už další výuka naplánována na podzim. Děkujeme za spolupráci paní Tomáškové z Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje.  

 

duchodci