Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Projektový den 2017

Zveřejněno: čtvrtek 25. květen 2017 9:01 Napsal Jitka Marešová

Projektový den 2017 na Základní škole Sokolov, Rokycanova 258

Dne 18. května 2017 proběhl na naší škole projektový den. Tento den jsme si ověřili znalosti ze čtyř předmětů. Jednalo se o chemii, zeměpis, přírodopis a fyziku. Prvním předmětem byla chemie, ve které jsme si zkoušeli vyčistit kalnou vodu, do které jsme přidali jíl, aby byla voda ještě špinavější. Filtraci vody jsme věnovali dvě hodiny. Po chemii následoval zeměpis a přírodopis. Rozdělili jsme se do dvou pracovních skupin. Jedna skupina se nejdříve zabývala zeměpisem a druhá skupina přírodopisem. Pak se skupiny vystřídaly.

Na hodině zeměpisu jsme s panem učitelem probírali rekultivaci SUASu a dokončení vodního areálu Medard. V přírodopise jsme se zabývali rostlinami, které jsou buď invazivní nebo chráněné, jejich léčivými účinky i jejich negativními vlastnostmi. A jako poslední předmět byla fyzika, ve které bylo opakování kapalin a Archimédova zákona. Na úplný závěr jsme si udělali vlastní hodnocení, jak jsme to zvládali, co nás nejvíce bavilo, ale i co nám nešlo. Tento den se nám všem líbil, bylo to zase něco jiného, než ostatní dny.  Žáci VIII.A  

projektový den 3

projektový den 2

projektový den 1