Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Setkání partnerských škol

Zveřejněno: středa 3. květen 2017 5:30 Napsal Mgr. Michaela Zímová

Základní škola Marco Polo ze Saalfeldu pokračuje ve spolupráci s Centrálkou. Saalfeldští žáci třetích a čtvrtých ročníků přijeli 27. dubna po dvou letech na jednodenní návštěvu naší školy. Šesťáci se znalostí němčiny (Eliška Böhmová a Michal Baumgärtner) fungovali jako poradci, pomocníci a průvodci při prohlídce školy i při odpoledních aktivitách. Přestože je naše budova 123 let stará, nadchla hosty vybaveností a upraveností tříd. Všichni měli možnost nahlédnout do vyučovacích hodin. Německé děti se s našimi naučily verzi písničky v němčině, angličtině, češtině a pro zajímavost zazněla i francouzština. Po výuce si obě strany zahrály odpočinkové hry, při kterých se děti rozptýlily, měly možnost konverzovat a porovnat podoby dětských her. Poté jsme si prohlédli hrad Loket a výlet zakončili zakoupením drobných suvenýrů.

Občerstvení připravili rodiče žáků ze 4. B a C, jimž bychom rádi touto cestou poděkovali za úchvatné pohoštění. Poděkování patří i deváťákům (Kátě Poutníkové, Sabině Bláhové, Aničce Matouškové, Karolíně Gabrielové, Báře Zímové a Zdeňku Hladilovi) za jejich ochotu a trpělivost při organizaci sportovního odpoledne.  

 

IMG 4370

IMG 4366

IMG 4336

IMG 4320

IMG 4307