Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Posaďte se, prosím !

Zveřejněno: pondělí 13. únor 2017 10:30 Napsal Mgr. Petra Šišková

Vážení rodiče, děkujeme všem, kteří se zapojí do našeho nového projektu Posaďte se, prosím.

Materiál na prvních deset laviček nám byl již dodán, tento týden ho žáci v rámci hodin dílen a výtvarné výchovy natírají základovou barvou, abychom v sobotu 18. února mohli začít se zdobením.

Tuto sobotu se tedy bude malovat prvních pět laviček. Děkujeme rodičům, kteří již potvrdili svou účast.

Malovat začínáme od 9 hodin na chodbě v prvním patře. Vstup do budovy bude vchodem od lékárny z ulice Gorkého. Veškeré potřeby na malování budou zajištěny, nic není potřeba nosit. Přijďte prosím v pohodlném oblečení, kterému nebude vadit barevné vylepšení:)

Co se týká výzdoby laviček - po informační schůzce, na které jsme Vás žádali o dodání nějakých nápadů, předkládáme nápad jednoho z rodičů - tematicky sladěná výzdoba laviček, a to v podobě moderního umění. Níže předkládáme návrhy, které by určitě stály za realizaci. Vzhledem k tomu, že lavičky budou stát v hlavní části města, mohly by sloužit nejen k ozdobení města, ale zároveň i jako vzdělávací prvky. Každá lavička by měla svůj QR kód se základními informacemi o zobrazeném díle a autorovi. Budeme se na Vás těšit v sobotu 18. února, dále 4. března a 18. března u nás ve škole! 

 

lavicka tulipány

 

lavicka slunce

 

lavicka pollock

 

lavicka mozaika

 

lavicka Marylin 2

 

lavicka Marylin

lavicka kočky