Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Čteme společně - Betlém

Zveřejněno: čtvrtek 22. prosinec 2016 9:02 Napsal Mgr. Michaela Zímová

Deváťáci (9. A a B)se vracejí na místo činu. Před Vánoci jsme si zase našli chvilku na sebe a na sváteční čtení se čtvrťáky (4. A a C). Podařilo se nám prokousat se textem o Betlému, odhalili jsme některá nová slova, převyprávěli příběh podle obrázků, zahráli si divadélko, vymalovali postavičky a v neposlední řadě si popřáli spokojenost, zdraví, jedničky a hodně knížek. Vzájemně jsme si povyprávěli o našich rodinných tradicích, zvycích, setkáních a přáních. Jsme spolu rádi a těšíme se na příští lednové setkání!!!   

 

IMG 4253

IMG 4241

IMG 4220

IMG 4209