Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

ČTEME SPOLEČNĚ! VÁNOČNĚ!

Zveřejněno: pondělí 19. prosinec 2016 6:33 Napsal Tomáš Holeček, VIII.B

Klid, vánoční atmosféra a šťastné dětské oči! Přesně to nás uvítalo při vstupu do první třídy. Spolu s mladšími kamarády jsme si přečetli krátký příběh, ze kterého přímo dýchala vánoční atmosféra. Po dočtení následovaly kontrolní otázky, zda prvňáčci dobře vnímali text. Dále si děti rozstříhaly vánoční hvězdu, kterou pak musely slepit dohromady. Ale asi nejhezčí věc, kterou si prvňáčci vyrobili, a nejspíš i odnesli domů, byla barevná vánoční vločka. Tu si pak naši kamarádi mohli dozdobit podle libosti různými třpytkami a zimními ornamenty. A my, osmáci, jsme jim radili, pomáhali a zároveň jsme si vyráběli svoji vločku.

Na závěr na nás čekalo milé překvapení, které se nám velmi líbilo. Pod vedením paní učitelky děti zazpívaly vánoční písničku a k tomu i zatančily. Děkujeme a budeme se těšit na další setkání!

IMG 20161214 114029 1

IMG 20161214 112626

IMG 20161214 103304 1