Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Podpora technického vzdělávání přichází z VOSS Sokolov

Zveřejněno: neděle 27. listopad 2016 5:19 Napsal Mgr. Petra Šišková

O nutnosti podpory technického vzdělávání se mluví již několik let. Jen velmi málo bylo zatím učiněno kroků k naplnění této podpory v oblasti základního školství. Proto naše škola velmi uvítala nabídku spolupráce Vodohospodářské společnosti Sokolov. Ta v rámci firemního dobrovolnictví vyslala do školy čtveřici svých zaměstnanců, kteří celý den strávili ve školní dílně. Zde renovovali desky pracovních stolů. Kromě toho VOSS Sokolov přispěl na nákup čtyř nových svěráků právě do školní dílny. Za každou takovouto podporu jsme moc rádi, velmi děkujeme společnosti VOSS Sokolov a těšíme se na další spolupráci. 

 DSCN1054DSCN1042