Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Besedy v 3. – 6. ročnících

Zveřejněno: úterý 8. listopad 2016 5:58 Napsal Mgr. Michaela Zímová

V říjnu se žáci (především z prvního stupně) opět setkali s přednášející Mgr. Podlahovou, která je seznamovala s pravidly chování mezi vrstevníky, s vstupováním do kyberprostoru, s problémy přechodu z dětství do dospívání aj.

Konkrétně třeťáci absolvovali besedu Na světě nejsi sám o podpoře zdravého sebevědomí žáků, o zvládání negativních emocí, o akceptování kulturní rozmanitosti a zodpovědnosti vůči sobě samému i okolí. Ve čtvrtém ročníku se probíraly fyzické a psychické změny, zdravý růst, správná strava, změny vztahů s okolím a přiměřenost chování. Beseda měla název Z housenky motýlem.

Pátý ročník byl v programu Jsi on-line seznámen s problematikou sociálních sítí, nebezpečím virtuálního světa a "marketingových lákadel", se způsoby získávání informací v online prostoru a se zdravotními riziky v souvislosti s nadměrným používáním informační techniky. V neposlední řadě dívky šestého ročníku řešily v lekci Dospívání aneb život plný změn možné problémy spojené s pubertou. Děti u besed vítají nezávislého konzultanta, který jim dokáže nestranně poradit a dodat nadhled, popř. upozornit na problém. V lednu se chystáme s programy na druhý stupeň!