Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Čteme společně i v tomto školním roce !

Zveřejněno: pondělí 7. listopad 2016 14:08 Napsal T. Mulačová a V. Krassová, VIII.B

Pokračujeme! Čteme společně i v tomto školním roce!

Dne 31.10. jsme se my, žáci VIII.B,seznámili s našimi novými kamarády ze třídy I.C. Po vzájemném představení a rozdělení do dvou skupin jsme začali pracovat. Nejprve jsme četli text o medvídkovi a prohlédli si obrázky. Prvňáčci splnili uložené úkoly, např. vybarvili podle textu svíčky na dortu. Dále jsme text rozstříhali a vyrobili knížku. Kniha vyprávěla o narozeninách, a tak děti nakreslily, jaký dárek by si kdo přál. V závěru nám malí kamarádi přečetli jednoduchý text. Společně jsme smajlíkem setkání vyhodnotili. Všem se společně strávená hodina moc líbila a těšíme se na vánoční setkání.

 

ctemeC2016

ctemeB2016

ctemeA2016