Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Projektový den 2016

Zveřejněno: sobota 18. červen 2016 7:47 Napsal Zdeněk hladil , VIII.B

Dne 3. 6. 2016 se třídy VIII.A a VIII.B zúčastnily školní akce ,,Projektový den“. Jako každý školní den výuka začínala zvoněním v osm hodin ráno. S potěšením jsme se dozvěděli, že naše třída odchází do učebny zeměpisu a přírodopisu, ve které máme možnost využít interaktivní tabuli.

První hodina byla hodinou přírodopisu. Na pracovním listu byly otázky zaměřené na chráněné a invazivní rostliny v ČR. K otázkám jsme využili fotografie na interaktivní tabuli a informace od paní učitelky. I když jsme potřebovali čas navíc, hodinu jsme zvládli na výbornou.

Po odpočinkové přestávce se naše třída odebrala do druhé učebny, tentokrát fyziky a chemie. I tuto hodinu jsme dostali pracovní listy s tématem „Okolí Sokolova“. Diskutovali jsme na téma výhody a nevýhody Sokolovské uhelné společnosti. Získali jsme informace o zatopeném dolu Medard a revitalizaci poškozené krajiny povrchovou těžbou. Toto téma zajímalo celou třídu, protože se dotýká nás všech.

Po druhé přestávce následovaly dvě hodiny chemie. První hodinu chemie jsme se věnovali teoretické části na téma vodárny, čištění vod, pitná a užitková voda. K názornému vysvětlení bylo použito i informační video a stručná přednáška. V druhé části hodiny byly využity praktické ukázky. Na prvním stanovišti bylo zvoleno téma pipetování, kde jsme si tuto činnost mohli sami vyzkoušet. Druhé stanoviště bylo zaměřené na měření pH. Používali jsme elektronický pH přístroj na zjištění hodnoty chlóru ve vodě. Třetí stanoviště bylo zaměřené na zjišťování kvality vody (bakterie, kamínky, písek, rez…) pomocí mikroskopu. Po použití mikroskopu jsme v sešitě hledali to, co jsme vlastně našli ve vzorku vody. Poslední stanoviště bylo zacíleno na prvky, které mají charakteristický zápach. Toto stanoviště pro nás bylo nejtěžší, ale zvládli jsme to. Pokračovali jsme fyzikou na téma fyzikální zákonitosti vody. Tato hodina byla volnější, na závěr jsme vyplňovali tabulku s osobním dojmem.

Tento projekt se mi líbil a přál bych si, aby se opakoval i v devátém ročníku a aby byl doplněn o exkurzi podle tématu. Myslím si, že výuka probíraného tématu tímto stylem je zajímavější a lepší pro zapamatování. Napsal: Zdeněk Hladil Třída: VIII.B

WIN 20160603 11 29 20 Pro

WIN 20160603 11 10 18 Pro

WIN 20160603 11 09 27 Pro

WIN 20160603 11 00 40 Pro

WIN 20160603 10 58 11 Pro  

WIN 20160603 08 12 26 Pro