Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Čteme společně i v závěru školního roku

Zveřejněno: čtvrtek 16. červen 2016 5:19 Napsal Jitka Marešová

Tak jako vloni i letos pokračujeme v hezkém projektu Čteme společně.

Po příchodu do třídy jsme se přivítali a pozdravili s mladšími kamarády. Paní učitelka nám dala pracovní papíry s různými úkoly. Společně jsme přečetli úvodní pohádkový příběh o pokladu a obyvatelích lesa. Jako první úkol jsme nastříhali natištěné věty, mladší kamarádi je seřadili tak, aby vytvořily osnovu úvodního příběhu. Nalepili jsme je na jiný papír. V druhém úkolu jsme měli odpovídat na otázky související s úvodním příběhem, např. Jaký pták vystupoval v příběhu? Jaký poklad skřítkové našli? Druháčci odpovídali rychle, s úsměvem. Bylo znát, že je to baví. V rámci třetího úkolu malovali, jak si představují prsten z pokladu. Většina jich byla zlatých s barevnými diamanty. Na závěr vybarvovali smajlíka podle toho, jak se jim čtení líbilo.

Na toto čtení se vždy velmi těším a doufám, že v něm budeme i nadále pokračovat, neboť nás to sbližuje s našimi mladšími spolužáky, které díky tomuto projektu známe osobně. ¨ Za II.C a VII.B Pavel Klášterka 

 

cteme1C

cteme1B

cteme1A