Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

PROJEKT EDISON - závěr projektu

Zveřejněno: úterý 14. červen 2016 10:15 Napsal Mgr. Olga Eichnerová

Naše škola se letos již podruhé zúčastnila projektu EDISON Basic, který pořádá studentská organizace AIESEC se sídlem v Plzni a který, i když by to tak podle názvu mohlo vypadat, nemá vůbec nic společného s fyzikou. AIESEC je dobrovolnickou organizací, na jejíž činnosti se podílí studenti z různých koutů světa. Ti odjíždí do vzdálených zemí, aby zde nějaký čas pobyli a seznámili žáky škol se svou zemí, jazykem a kulturou. Projekt má mimo jiné za cíl přiblížit dětem to nejzajímavější z mnohdy velmi odlišných zemí a národů a to přímo pomocí mladých lidí, kteří tam žijí.

Pomáhá tak odstraňovat předsudky, které si často neopodstatněně vytváříme a nacházet pochopení, toleranci a nová přátelství. V týdnu od 6. do 10. června na naší škole působili tři stážisté – Bhavya z Indie, Fatemeh z Iránu a Mariam z Gruzie. Ti dětem v rámci vyučování ve svých prezentacích představili své země, tradiční oblečení, písmo, jídlo, svátky, hudbu, tanec, přírodu a mnoho dalšího. Dozvěděli jsme se tak, že rok v Iránu začíná až první jarní den a že tam není jen poušť, že v Indii mluví více než třemi sty jazyky a v Gruzii tančí krásné národní tance a mají své vlastní písmo.

Děti si celý týden moc užily, využily své znalosti angličtiny, aby se zeptaly na vše, co je zajímá a určitě se už těší na příští rok, kdy zase přivítáme hosty z jiných zemí. Na tomto místě bychom chtěli velice poděkovat rodičům Filipa Kašáka a Anety Tranové a paní učitelce Williamsové, kteří si studenty u sebe na týden ubytovali a skvěle se o ně starali. Bez jejich ochoty bychom se projektu EDISON zúčastnit nemohli! 

edison4

edison3

edison2

edison1