Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Pokračování kurzů prevence šikany pro 7. ročník

Zveřejněno: pondělí 6. červen 2016 5:41 Napsal Mgr. Michaela Zímová

Díky nadšení, iniciativě třídy 7. B a finanční podpoře rodičů se nám v jednom školním roce podařilo zrealizovat navazující prožitkový preventivní program Prevence šikany II. s Odysseou. Oblíbení lektoři zjišťovali, jak třída využívá osvojená pravidla ve škole, nakolik žáci využívají dovednost podávat zpětnou vazbu, pokoušeli se zlepšit dovednost spolupráce. V pozitivní atmosféře motivovali všechny pro práci na vztazích ve třídě.

Děti si sehrály scénky, tvořily limeriky, učily se pár komunikačních vychytávek, venku si pohrály na buldoky, vyzkoušely vzájemnou důvěru na tzv. slepém laně nebo při hře na Titanic, odreagovaly se při pokusu o harmonické bubnování a v závěru zviditelňovaly za pomoci klubka své vztahy.

Pochvalu zaslouží to, že všichni komunikovali s lektory ochotně a otevřeně, projevovali nadšení pro program, velký zájem o téma mezilidských vztahů a spolupráci ve třídě. Všichni byli aktivní a iniciativní. Žáci dodržovali zavedená komunikační a organizační pravidla, na která jsme navázali po minulém kurzu.

prevence3

 

prevence2

 prevence1