Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Projekt Comenius - Brusel

Zveřejněno: pondělí 21. březen 2016 7:21 Napsal Williamsová Iveta

V minulých letech se naše škola zapojila do projektu Comenius, mezinárodní spolupráce škol. Žáci z Portugalska, Španělska, České republiky, Estonska, Rumunska, Turecka a Německa společně vypracovali „ Deklaraci pro lepší Evropu“, kterou prezentovali v červnu 2015 v Hamburku. Poté byl dokument předložen prezidentu Evropského parlamentu Martinu Schulzovi. Dva žáci z každé školy byli pozváni do EP v Bruselu. Zde se měli setkat s některými europoslanci a společně diskutovat o svých nápadech. 16. února 2016 odletěli do Bruselu Adam Solomko a Josef Tetour, žáci devátého ročníku. Druhý den ráno se všichni setkali s německým europoslancem Knutem Fleckensteinem, se kterým dvě a půl hodiny diskutovali nad aktuálními problémy v Evropě.

 

Po obědě žáci využili příležitost pozdravit se s prezidentem Evropského parlamentu Martinem Schulzem a vyfotografovat se s ním. Za Českou republiku jim přišel potřást pravicí český europoslanec RNDr. Pavel Poc. Odpoledne si mohli prohlédnout budovu Evropského parlamentu a seznámit se s prací europoslanců. Celé setkání proběhlo ve velmi vstřícné a konstruktivní atmosféře. Žáci odjížděli s pocitem důstojného zakončení jejich práce a možná se smutkem z toho, že tento projekt je u konce. Kdo ví?  

 

s českým europoslancem Pavlem Pocem

brusel4

s europoslancem Knutem Fleckensteinem

brusel3

společné foto s prezidentem EP Martinem Schulzem

Brusel2

Brusel1