Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Beseda primární prevence

Zveřejněno: úterý 16. únor 2016 16:11 Napsal Mgr. Michaela Zímová

 Již od listopadu jsme zjišťovali zájem rodičů o besedy primární prevence. Na základě poptávky jsme nabídli přednášku Mgr. Podlahové Jsi on – line?, která se snažila odhalit možná úskalí kyberprostoru. Beseda se konala v MDK a byla hrazena z fondu SRPŠ. V 90 minutách jsme společně odkrývali šíři sociálních sítí, seznamovali se s jejich využitím. Přednášející poukazovala na nekontrolovaný pohyb dětí na sociálních sítích, na nebezpečí internetu. Pro rodiče byly vybrané případy a fotografie mnohdy šokující a s potěšením uvítali nabídku odkazů, na nichž lze nalézt pomoc v případě kyberšikany. Děkujeme osvíceným rodičům za účast, dotazy i poznámky k diskuzi. Připomínáme využitelný odkaz http://www.bezpecnyinternet.cz/

 

prevence10

prevence10

prevence10

prevence10