Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Čteme společně stále „frčí“

Zveřejněno: čtvrtek 4. únor 2016 7:17 Napsal Mgr. Michaela Zímová

 V den předávání pololetního vysvědčení si žáci 9. B a 8. A udělali čas na své kamarády ze 3. B a 4. B, aby si společně početli a svěřili se se svými novými strastmi a radostmi (nejenom školními).

Společně se pokusili prokousat lingvistickými pohádkami a sami si hráli s jazykem. Zároveň děti vykouzlily ilustraci k příběhu. Je potěšující, když si i po čase děti své „ parťáky“ najdou a dokážou si vzájemně při práci pomáhat. Už se těšíme na únorová setkání. 

Třídy 8. A s 8. B začaly navštěvovat dům ošetřovatelské péče v Královském Poříčí. Tady rozptylují svou četbou a životními postřehy seniory, kteří je jednou měsíčně u sebe uvítají. K nejhezčím patří jak dojemné chvilky nad životními příběhy seniorů, tak smích nad knížkou mladších čtenářů. Za milé považujeme, že odpadají obavy, stud, i další zábrany při komunikaci mezi zcela odlišnými generacemi.

 

Fotografie z akce