Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

„Význam vody pro přírodu a člověka“

Zveřejněno: úterý 29. září 2015 12:58 Napsal Jitka Marešová
Ano, tak se jmenuje projekt, který připravily Hygienické a ekologické laboratoře Cheb.V pátek 25.9. se akce zúčastnili žáci VII.B a IX.B.
Po úvodní zajímavé přednášce a krátkém filmu na dané téma absolvovali žáci ve skupinkách  praktickou část, a to mikroskopování vodních organismů, pipetování, zkoušku pachu neznámých vzorků, měření teploty, pH  apod.
Praktickými činnostmi si tedy žáci prohloubili teoretické znalosti z vyučovacích hodin. 
Ti mladší především z hodin přírodopisu, starší žáci z chemie.
 
Děkujeme ing. Markové a laborantkám za velmi zajímavou a skvěle připravenou akci.
 
projektvodaD2015
 
projektvodaC2015
 
projektvodaB2015
 
projektvodaA2015