Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Exkurze na farmu Kozodoj

Zveřejněno: sobota 26. září 2015 5:36 Napsal Mgr. Naďa Beňadiková

Dne 22. 9. 2015 se žáci 3. A a 3. B vydali na exkurzi na farmu Kozodoj. Po krátkém úvodním přivítání jsme se rozdělili do dvou skupin. První skupina se vydala na prohlídku farmy. Téměř všechna domácí zvířata jsme si mohli pohladit a i nakrmit. Dětem se velmi líbily lamy, prasátko Piškot i ovce a kozy. Také se o nich žáci dověděli mnoho nových a zajímavých informací. Druhá skupina si vyzkoušela zpracování vlny. Vlnu si nejprve vyprali, pak učesali a na závěr si vyrobili vlněnou kuličku na památku. Oba naši průvodci na farmě se nám plně věnovali a dětem přiměřenou a zajímavou formou přiblížili život domácích zvířat i zpracování vlny. Na závěr si děti domů odnesly i malý dárek – krabičku na svačinku s hračkou. Výlet se všem moc líbil. N. B. 

3 Kozodoj  2 Kozodoj

4 Kozodoj  7 Kozodoj

9 Kozodoj  10 Kozodoj