Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Čtenářský maraton

Zveřejněno: čtvrtek 24. září 2015 14:21 Napsal Mgr. Olga Eichnerová

 Jakožto škola zaměřená na výuku jazyků se každoročně připojujeme k oslavám Evropského dne jazyků, který se koná 26. září. V letošním roce jsme ve čtvrtek 24. září uspořádali Čtenářský maraton. V hodinách anglického i německého jazyka tak žáci místo klasické výuky četli klasické pohádky či povídky z dané země. Četlo se nepřetržitě po celou hodinu, děti zvládly přečíst spoustu textu a ověřily si tak, jakého pokroku dosáhly. Čtenářský maraton byl pro všechny zároveň také vítaným zpestřením výuky.  

 

2015projekt