Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Poselství knížete Svatopluka

Zveřejněno: středa 22. červenec 2015 7:48 Napsal Mgr. Marie Kadlecová, Mgr. Věra Příplatová

 Poselství knížete Svatopluka V rámci projektu Čteme společně vyvrcholila ve čtvrtek 18. 6. spolupráce tříd 4. C a 8. A divadelním představením O knížeti Svatoplukovi, kterému předcházely další společné akce související s českými pověstmi. Představitelé hlavních rolí L. Rada, L. Reismuller, M. Kováč, J. Tetour, M. Petřík, M. Karel a B. Kupková se tak přesvědčivě vžili do svých postav, až jsme jim uvěřili, že „společnými silami toho dosáhneme víc“. Před námi se otevírají prázdniny a na podzim se budeme těšit na další společná čtení.

 

P1010849

 

 P1010841

 

 P1010836