Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Nabídka jazykových kroužků na školní rok 2018/2019

Zveřejněno: čtvrtek 30. srpen 2018 9:50 Napsal Mgr. Petra Šišková

Anglický jazyk pro 1. ročník - těšit se na vás bude paní učitelka Karolína Cooper vždy v úterý 13:00 - 13:45
Anglický jazyk pro 2. ročník - těšit se na vás bude paní učitelka Olga Eichnerová vždy v úterý 13:30 - 14:15
Anglický jazyk pro 3. - 5. ročníky s rodilým mluvčím Michaelem Cooperem - středa 14:00 - 14:45 - i on se na vás moc těší:)

Německý jazyk pro 3. - 5. ročníky - těšit se na vás bude paní učitelka Simona Bulínová vždy v pondělí 14:00 - 14:45
Konverzace v ruském jazyce pro 9. ročníky s paní učitelkou Ladou Měřínskou - v pondělí 7:00 - 7:45

Přihlásit děti na kroužky bude možné na třídních schůzkách, které se pro celou školu konají 11. 9. (úterý) od 15:30.
Nabídka dalších kroužků bude brzy následovat