Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Nabídka jazykových kroužků na školní rok 2018/2019

Zveřejněno: čtvrtek 30. srpen 2018 9:50 Napsal Mgr. Petra Šišková

Anglický jazyk pro 1. ročník - těšit se na vás bude paní učitelka Karolína Cooper vždy v úterý 13:00 - 13:45
Anglický jazyk pro 2. ročník - těšit se na vás bude paní učitelka Olga Eichnerová vždy v úterý 13:30 - 14:15
Anglický jazyk pro 3. - 5. ročníky s rodilým mluvčím Michaelem Cooperem - středa 14:00 - 14:45 - i on se na vás moc těší:)

Německý jazyk pro 3. - 5. ročníky - těšit se na vás bude paní učitelka Simona Bulínová vždy v pondělí 14:00 - 14:45
Konverzace v ruském jazyce pro 9. ročníky s paní učitelkou Ladou Měřínskou - v pondělí 7:00 - 7:45

Přihlásit děti na kroužky bude možné na třídních schůzkách, které se pro celou školu konají 11. 9. (úterý) od 15:30.
Nabídka dalších kroužků bude brzy následovat