Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Rodičovský den na Centrálce

Zveřejněno: pátek 26. leden 2018 5:28 Napsal Mgr. Petra Šišková

Je nesmírně těžké vybrat si v patnácti letech povolání, které budu chtít vykonávat celý život. V rámci předmětu Svět práce – volba povolání - se snažíme našim žákům co nejvíce při výběru jejich dalšího směřování pomoci. Kromě testování COMDI, které na naší škole probíhá již desátým rokem, jsme letos vyzkoušeli dvě novinky. První z nich byla návštěva našich bývalých žáků a současných středoškolských studentů u deváťáků. Informace o studiu předali studenti gymnázia, průmyslových škol, obchodní akademie z našeho regionu i z Ústeckého kraje. Deváťáci tak měli možnost dozvědět se, jak vypadá přestup ze základní školy na školu střední, na co si dát pozor, co nepodcenit, jak probíhá studium na jednotlivých školách. Mohli se také na cokoli zeptat. Návštěva byla příjemná i pro naše bývalé žáky, kteří se přišli podívat na svoji bývalou „základku“. Co nás jako učitele velmi potěšilo – všichni potvrdili výbornou připravenost ke studiu na střední škole.

Jako druhou novinku jsme připravili Rodičovský den. Požádali jsme rodiče našich žáků, aby přišli vycházejícím žákům představit své zaměstnání. Odvahu v prvním kole našli tři rodiče a jejich zaměstnání byla opravdu zajímavá. Profesi geodeta přišla představit paní Ing. Denisa Petříková se svým kolegou panem Ing. Stanislavem Fischerem. Přinesli s sebou přístroje, které pro práci v terénu používají a také výsledky geodetické práce (mapových podkladů). Podrobně vysvětlili, v čem spočívá práce geodeta, jaké jsou pracovní podmínky, jaké školy nabízejí možnost přípravy na toto povolání. Svoji profesi přišla rovněž představit paní Bc. Petra Božeková Makoňová. Kromě pozice obchodní manažerky BK Sokolov žáky velmi zaujala pracovní zkušenost paní Božekové v evropské centrále Googlu. Padaly nejrůznější dotazy a žáci si mimo jiné uvědomili důležitost znalosti cizích jazyků. Jako třetí odvážný rodič přišel pan Bc. Jan Picka. Šíře jeho pracovních zkušeností byla ohromující. Přes technické profese, moderátorské zkušenosti až k současnému postu starosty Sokolova. Zmínil kladné i stinné stránky starostování. Doporučil žákům, ať studují, dokud mohou a dokud jim mozky fungují, zbytečně věci neodkládají, aby toho později nelitovali.

Všem zúčastněným rodičům velmi děkujeme za pomoc, žáci devátých tříd byli nadšeni a moc