Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

 Předvánoční burza dobrých andělů

Zveřejněno: neděle 17. prosinec 2017 9:11 Napsal Mgr. Lada Měřínská

Stalo se již tradicí, že se na naší škole v předvánoční čas koná burza hraček, dětských her a knížek pro děti, které naši pomoc potřebují. Již opakovaně pořádáme burzu pro Dobrého Anděla a v letošním roce si děti vybraly pomoc Natálce z Karlovarského kraje.

Do burzy se zapojili všichni žáci naší školy, a tak částka byla vysoká. Vybralo se 19 000 korun. Většina peněz (16 000 korun) byla darována Natálce. Dále jsme seniorům, kterým děti z naší školy chodí číst, koupili drobné dárky. A v neposlední řadě jsme potěšili i jednu holčičku z naší školy stavebnicí, protože je dlouhodobě v nemocnici s onkologickým onemocněním a děti jí chtěly udělat radost. Mám velkou radost z toho, že naše děti umí myslet i na druhé a radost druhým dělá radost jim samotným.

Velké díky mé třídě 6. A, která byla hlavním pomocníkem po celou dobu burzy, byla mými dobrými anděly.