Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

 Předvánoční burza dobrých andělů

Zveřejněno: neděle 17. prosinec 2017 9:11 Napsal Mgr. Lada Měřínská

Stalo se již tradicí, že se na naší škole v předvánoční čas koná burza hraček, dětských her a knížek pro děti, které naši pomoc potřebují. Již opakovaně pořádáme burzu pro Dobrého Anděla a v letošním roce si děti vybraly pomoc Natálce z Karlovarského kraje.

Do burzy se zapojili všichni žáci naší školy, a tak částka byla vysoká. Vybralo se 19 000 korun. Většina peněz (16 000 korun) byla darována Natálce. Dále jsme seniorům, kterým děti z naší školy chodí číst, koupili drobné dárky. A v neposlední řadě jsme potěšili i jednu holčičku z naší školy stavebnicí, protože je dlouhodobě v nemocnici s onkologickým onemocněním a děti jí chtěly udělat radost. Mám velkou radost z toho, že naše děti umí myslet i na druhé a radost druhým dělá radost jim samotným.

Velké díky mé třídě 6. A, která byla hlavním pomocníkem po celou dobu burzy, byla mými dobrými anděly.