Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Vánoční koncert v DOP Dolní Rychnov

Zveřejněno: čtvrtek 14. prosinec 2017 6:47 Napsal Mgr. Eva Mokrá

 Vánoční koncert v DOP Dolní Rychnov 11. 12. 2017

Dne 11. 12. se uskutečnil vánoční koncert pro seniory v DOP Dolním Rychnově. Koncert měl přiblížit atmosféru nadcházejících vánočních svátků, kde vystoupili žáci Hudebního kroužku ZŠ Rokycanova 258, Sokolov. Koncert byl obohacen nejen koledami, ale také pěknými sólo vystoupeními-hry na trumpetu v podání Anety Havlové z 6. A, zobcové flétny - Alexandry Weberové( 5. A). Mezi publikem a vystupujícími žáky vznikla krásná předvánoční atmosféra. Při vystoupení se senioři spontánně zapojili. Touto cestou děkuji všem účinkujícím za vzornou reprezentaci školy a též patří velké poděkování paní asistentce Dubajové.

DSC06959

DSC06962

DSC06959