Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Vánoční koncert v DOP Dolní Rychnov

Zveřejněno: čtvrtek 14. prosinec 2017 6:47 Napsal Mgr. Eva Mokrá

 Vánoční koncert v DOP Dolní Rychnov 11. 12. 2017

Dne 11. 12. se uskutečnil vánoční koncert pro seniory v DOP Dolním Rychnově. Koncert měl přiblížit atmosféru nadcházejících vánočních svátků, kde vystoupili žáci Hudebního kroužku ZŠ Rokycanova 258, Sokolov. Koncert byl obohacen nejen koledami, ale také pěknými sólo vystoupeními-hry na trumpetu v podání Anety Havlové z 6. A, zobcové flétny - Alexandry Weberové( 5. A). Mezi publikem a vystupujícími žáky vznikla krásná předvánoční atmosféra. Při vystoupení se senioři spontánně zapojili. Touto cestou děkuji všem účinkujícím za vzornou reprezentaci školy a též patří velké poděkování paní asistentce Dubajové.

DSC06959

DSC06962

DSC06959