Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Kroužek 3d tisku zahájen

Zveřejněno: úterý 28. listopad 2017 6:49 Napsal Mgr. Daniel Remta, Mgr. Petr Mentlík

V letošním školním roce začal u nás ve škole kroužek 3d tisku. Ze strany žáků byl o kroužek velký zájem. Do řad budoucích konstruktérů a projektantů se přihlásilo 25 žáků druhého stupně naší školy.

V kroužku se žáci učí ovládat software pro tvorbu 3d modelů, které následně použijeme pro výtisk na 3d tiskárně. Věříme, že tento kroužek bude nejen rozvíjet u žáků technické a konstrukční myšlení, ale také pomůže našim žákům při výběru střední školy technického zaměření s možností dobrého uplatnění na trhu práce.

 

HLEDÁME SPONZORA ! 

Jelikož naše tiskárna je neustále plně vytížena, chtěli bychom touto cestou oslovit sponzora, který by nás v našem úsilí podpořil a finančně přispěl na náš další rozvoj.

(Nákup materiálu pro 3d tisk, 3d tiskárna a další pomůcky pro 3d tisk, případně finanční dar)

 

Naše výrobky

Píšťalky pro školní jarmark.

pistalky

Výrobky pro školní jarmark.

smajlici

Práce žáků z kroužku 3d tisku.

 eiffell

Vločky na vánoční stromeček.

3dtiskvlocky2

Vločky na vánoční stromeček.

3Dtiskvlocky

Žáci při navrhování 3d modelů, které slouží pro tisk na 3d tiskárně.

3Dtiskpocitace

Přívěšky ke klíčům.

3dtisknapisy

Mince do nákupních vozíků.

3Dtiskmince

K tiskárně používáme skener - výtisk oskenovaného člověka.

bista

Přívěšky ke klíčům určené k prodeji na vánočním trhu.

rybicky

Kapři do vánočních přání pro přátele školy.

3dtiskkapr