Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Čteme společně 4.B a 9.A 2017

Zveřejněno: pátek 12. květen 2017 5:16 Napsal Mgr. Naďa Beňadiková

V pátek 28. dubna se žáci 4. B a 9. A opět setkali při aktivitě Čteme společně. Tentokrát četli a pracovali s textem pohádky Pohádka o sprše. Humorně laděná pohádka naše čtenáře zavedla mezi podivná zvířátka, která se pomocí sprchy proměnila. Ve skupinách společně vyhledávali v textu skrytá jména zvířat, vytvářeli „odborný“ text pro učebnici přírodopisu a na závěr doplnili vše vtipnou ilustrací. Atmosféra v hodině byla pracovní, přátelská a vtipný text pohádky všechny pobavil. Tato setkání jsou žáky oblíbená, mezi staršími a mladšími žáky za dobu trvání této aktivity vznikly přátelské vazby. N. Zímová, N. Beňadiková  

 

cteme4

cteme3

cteme2

cteme1