Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Absolventské práce 2016 úspěšně obhájeny

Zveřejněno: pondělí 27. červen 2016 7:50 Napsal Super User

Řada úspěšných absolventů naší školy se opět rozrostla. Již poosmé se u nás konaly obhajoby absolventských prací, které po přijímacích zkouškách zpracovávají žáci devátých ročníků. Letos bylo třeba sestavit tři zkušební komise, protože obhajovalo 45 žáků. Pozvání do těchto komisí přijali hosté velmi vzácní, někteří z nich se účastnili obhajob již poněkolikáté. Mezi nimi ředitelka sokolovské knihovny paní D. Drobečková, asistentka pana senátora Berky paní S. Sojková, pan starosta J. Picka, ředitel sokolovského muzea p. Rund a ředitel MDK p. Sedláček. Mezi nováčky v komisích patřila vedoucí odboru školství paní B. Bardonová, předsedkyně školské rady paní P. Kocová a bývalý starosta Královského Poříčí p. Ivan Stefan. Do komise již tradičně patří také loňští vítězové obhajob – letos to byli studenti sokolovského gymnázia Tereza Poncová a Vítek Prokop a student ostrovské průmyslovky Matyáš Hlivák. Práce byly tak precizně zpracované a výborně obhájené, že komise měly velký problém vybrat tři nejlepší. Ale nakonec rozhodli, a to takto:

Komise přírodovědná, technická a sportovní – Adam Solomko – téma Budoucnost lesa, Štefan Fuska – téma Parní a teplovzdušné motory, Jan Szikora – téma Počítač.

Komise humanitní, historická, společensko-vědní – Elena Kleinová – téma Nemoci duše, Eliška Macháčková – téma Studentské zastupitelstvo města Sokolov, Terezie Zvadová – téma Skaut.

Komise společensko-vědní, umělecká – Alžběta Švecová – téma Karel Kryl, Filip Kašák – téma Jak nás ovlivňuje reklama, Adam Novák – téma Historie a současnost Eiffelovy věže.

Vítězové si odnesli finanční odměny a volné vstupenky do kina. Všichni obhajující si zaslouží obdiv a respekt za to, že se nebáli a k obhajobám přišli. Dokázali nám všem, že na studium na středních školách jsou výborně připraveni.

 

 Absolventskeprace2016

 

absolventske prace 2016 A

 

KOMISE HUMANITNÍ, HISTORICKÁ, SPOLEČENSKO-VĚDNÍ
P. Kocová, J. Picka, J. Rund, V. Prokop

UČEBNA ANGLICKÉHO JAZYKA
8:05 - 8:20 Daniela Kejšarová Karel IV. a jeho odkaz dnešku L. Měřínská
8:20 - 8:35 Martina Tittelbachová Cestou horsemanshipu L. Měřínská
8:35 - 8:50 Nikola Vondrušková Město Sokolov H. Kučerová
8:50 - 9:05 Kristýna Landlová Šikana J. Krejzová
9:05 - 9:20 Janek Nestrojil Čeští vědci J. Krejzová
9:20 - 9:35 Terezie Zvadová Skaut O. Hörlová
PAUZA
10:00 - 10:15 Jan Dostál Armáda ČSSR za II. světové války H. Flenerová
10:15 - 10:30 Richard Kubín Protektorát Čechy a Morava H. Flenerová
10:30 - 10:45 Eliška Macháčková Studentské zastupitelstvo města Sokolov H. Flenerová
10:45 - 11:00 Tomáš Riedl Film na téma Sokolov D. Remta
11:00 - 11:15 Elena Kleinová Nemoci duše P. Šišková
11:15 - 11:30 Žaneta Hegedüsová Způsoby učení M. Zímová
11:30 - 11:45 Adéla Boudová Sebepoškozování M. Zímová
11:45 - 12:00 Eliška Pavlíčková Hrozby internetu M. Zímová


KOMISE PŘÍRODOVĚDNÁ, TECHNICKÁ, SPORTOVNÍ
S. Sojková, I. Štefan, J. Kadlec, M. Hlivák

UČEBNA PŘÍRODOPIS-ZEMĚPIS
8:05 - 8:20 Štefan Fuska Parní a teplovzdušné motory D. Remta
8:20 - 8:35 Aneta Tranová Matematika starověkých kultur D. Remta
8:35 - 8:50 Jana Vacková Lyžování L. Žáková
8:50 - 9:05 Martin Onak Vliv bezlepkové diety na sportovní výkony L. Žáková
9:05 - 9:20 Daniel Brožek Sportem ke zdraví L. Žáková
9:20 - 9:35 Aleš Hoch Těžit znamená žít L. Žáková
PAUZA
10:00 - 10:15 Vítek Bureš Hutnictví J. Marešová
10:15 - 10:30 Jan Szikora Počítač A. Pšenička
10:30 - 10:45 Nikol Doubková Rekordy v živočišné říši L. Měřínská
10:45 - 11:00 Marie Wagnerová Vývoj obtížnosti ve sportovní gymnastice žen J. Brabencová
11:00 - 11:15 Karolína Ludvíková Sporná teorie globálního oteplování J. Brabencová
11:15 - 11:30 Aleš Lenomar Dnešní Baskicko a Katalánsko J. Brabencová
11:30 - 11:45 Adam Solomko Budoucnost lesa J. Krejzová
11:45 - 11:55 Tomáš Lopatka Le Parkour L. Pisárová
11:55 - 12:05 Alexandr Blažek Anglicky mluvící země I. Williamsová
12:05 - 12:10 Zdeněk Troch Hokejový rozhodčí J. Chochola
12:10 - 12:20 Lukáš Holinka Fourcross J. Chochola


KOMISE SPOLEČENSKO-VĚDNÍ, UMĚLECKÁ
B. Bardonová, D. Drobečková, L. Sedláček, T. Poncová

UČEBNA CHEMIE
8:05 - 8:20 Zuzana Springlová Ochotníci v Sokolově M. Kadlecová
8:20 - 8:35 Natálie Skřipská Jane Austenová O. Eichnerová
8:35 - 8:50 Viktorie Sobotková Tanec O. Eichnerová
8:50 - 9:05 Jiří Mazan Anime O. Eichnerová
9:05 - 9:20 Aneta Petříková Vývoj slavné hudební skupiny The Beatles E. Mokrá
9:20 - 9:35 Alžběta Švecová Karel Kryl E. Mokrá
PAUZA
10:00 - 10:15 Karla D. Krhounková Knihy a povinná četba N. Beňadiková
10:15 - 10:30 Filip Kašák Jak nás ovlivňuje reklama D. Chladová
10:30 - 10:45 Jakub Köhler Urban exploration L. Pisárová
10:45 - 11:00 Václav Stejskal Islám L. Kareš
11:00 - 11:15 Pavel Vozka Nike P. Orlíčková
11:15 - 11:30 Adam Novák Historie a současnost Eiffelovy věže H. Flenerová
11:30 - 11:45 Helena Banduričová Ex libris D. Špicnerová
11:45 - 12:00 Luboš Toth Angličtí literáti I. Williamsová

 

. . . .

Film žáka Tomáše Riedla k obhajobě své práce.

Tomáš byl oceněn zvláštní cenou poroty.