Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Navštívila nás ministryně školství

Zveřejněno: úterý 15. březen 2016 12:51 Napsal Super User

V pondělí 14. března zavítala v rámci návštěvy karlovarského regionu na naši školu ministryně školství Kateřina Valachová. Spolu s vedením školy ji přivítal rovněž pan senátor Zdeněk Berka, starosta Sokolova pan Jan Picka a místostarostka paní Renata Oulehlová. Paní ministryně si prohlédla školu, zajímala se o výuku jazyků, na kterou se škola již několik desetiletí zaměřuje, a s vedením školy a zástupci města diskutovala o současných nejaktuálnějších tématech, které školstvím hýbou – inkluzi a zvyšování platů učitelů. Návštěvu ukončila účastí v kroužku Věda nás baví. Tento kroužek je realizován na naší škole od září 2015 a jeho cílem je přivést děti k vědě, ukázat jim, jak zábavná a inspirující může být. Paní ministryně nad tímto projektem převzala záštitu. Z kroužku i návštěvy školy byla velmi nadšená a my doufáme, že její návštěva nebyla poslední. 

 

ministrC

ministrA

ministrB