Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Žáci deváté třídy na exkurzi v Plauen

Zveřejněno: pátek 20. listopad 2015 15:25 Napsal Mgr. Petra Šišková

V polovině listopadu se žáci devátého ročníku naší školy vydali na jednodenní exkurzi do sousedního Německa. Cílem bylo město Plauen, konkrétně tamější úřad práce. Tam nás přivítali jeho zástupci, kteří žákům vysvětlili systém duálního vzdělávání, který se v Německu realizuje v rámci středního (především učňovského) školství. Systém žáky i vyučující velmi zaujal, neboť na rozdíl od českého je pro studenty a učně velmi motivující.

 

 

Ti si totiž již během studia přijdou na velmi zajímavé výdělky, a protože se učí pro konkrétní firmu, velmi často je pak právě ona firma po vyučení zaměstná. Po úvodní přednášce měli žáci možnost podívat se do firmy Golle, která se zabývá výrobou a prodejem reklamních plachet, stanů a plachtových přístřešků. Ve firmě je prováděla studentka, která se učí právě pro tuto firmu. Ukázala jim provoz, zázemí a zodpověděla všechny dotazy. Po návštěvě ve firmě Golle navštívili žáci domov pro seniory. Paní ředitelka zde seznámila žáky s provozem domova a žáci měli možnost podívat se na vlastní oči, jak domov funguje.

Exkurze byla pro všechny velmi zajímavá o to víc, že možnost studovat a učit se v Německu mají všichni, kteří zvládají německý jazyk a mají slušný prospěch. Poděkování patří sokolovskému a chebskému úřadu práce, díky nimž byla tato exkurze realizována, a s nimiž se nám velmi dobře spolupracuje. 

 

Plavnoexkurze