Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Absolventské práce žáků 9. ročníků poosmé

   Již poosmé obhajovali ve středu 24. června vycházející žáci naší školy své absolventské práce. A obě komise – přírodovědná i humanitní – měly opravdu nelehkou práci. Vybrat tři nejlepší bylo téměř nemožné. Z celkových 45 žáků bylo připuštěno k obhajobě 34. Všichni se dostavili slavnostně oblečeni a vzorně připraveni. Komise humanitní nakonec jako nejlepší práce ocenila Historii fotografie Nathalie Tavali, Hitlerovy zázračné zbraně Vítka Prokopa a Alžbětu Bavorskou Simony Raškové.

Zvláštní cena byla udělena Natálii Janusové z 9. A za práci Moderní umění – J. P. Pollack. Komise přírodovědná ohodnotila jako nejlepší práce Vojtěcha Holuba Doba plastová, Matyáše Hliváka Elektrický obvod a Terezy Poncové Islám – včera, dnes a zítra. Zvláštní cenu této komise pak získal Karel Švík s prací Odstřelovači – součást americké armády.

V komisích již tradičně zasedli pan starosta Bc. Jan Picka, vedoucí odboru školství p. Mgr. Simona Randová, ředitel sokolovského muzea ing. Michael Rund, ředitelka sokolovské knihovny Mgr. Daniela Drobečková, ředitel školy Mgr. Jan Kadlec a také vítězové loňských obhajob Veronika Šťastná a Tomáš Vu Duy Anh, v současné době studenti gymnázia. Doufáme, že zpracováním a obhajobou svého tématu se žáci naučili spoustu nových dovedností, které budou v dalším studiu potřebovat.

 

Fotografie z akce - zde