Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Zpráva o škole v přírodě

Zveřejněno: čtvrtek 6. červen 2019 4:59 Napsal Žáci 5. ročníků

Zpráva o ŠvP

6.5. do 10.5. jeli žáci z 2.B, 2.A. 4.B a 5.B na ŠvP do Sedlice-Důl. ŠvP byla v RZ Radost. Každé ráno byla dobrovolná rozcvička s vychovatelem Marcelem. Od 8:30 byla snídaně. Na snídani byly švédské stoly a k tomu také čaj. Povinná výuka byla od 9:00 do 12:00. Hned po výuce žáci měli oběd. Celý pobyt bylo chutné a české jídlo neboli česká kuchyně. Když všichni dojedli oběd, začal odpolední klid. Na pokojích bylo většinou 7, 5 nebo 4 děti. Po té, co skončil odpolední klid, vychovatelé roznášeli informace, kdy se jde ven. Žáci byli buď v areálu nebo v lese, který byl hned vedle areálu. Každá třída měla svého vychovatele. Po večeři, která byla po programu z vychovateli, byla večerní příprava. Na večerní přípravě děti psaly dopisy a připravovaly si učení na další den. Předposlední den děti jely na zámek Blatná, kde žáci krmili daňky. K večeru byl maškarní karneval, který si děti a i paní učitelky velmi užily. K programu patřilo také opékání buřtů, hraní her atd. Žáci měli večerku v 21:00. ŠvP se mi velice líbila a také se velice povedla. Chtěla bych tam jet znova, protože to tam bylo super a měla jsem čas na odpočinek. Napsala Karolína Leščinská 

 

ŠKOLA v přírodě

V pondělí 6.5. do 10.5. 2019 jsme odjížděli na školu v přírodě do Sedlice – Důl s třídami 2.A, 2.B, 4.B a 5.B. Byl zde hezky naplánovaný program. Dopoledne se žáci učili, poté šli na výborný oběd a poté měli odpolední program venku. Zde hráli skvělé hry, které si pro ně připravovali jejich užasní vychovatelé. Ve středu večer bylo opékání buřtů, které si žáci sami upekli. Některé se spálily, ale i tak byly chutné. Čtvrteční odpolední program byl jiný tím, že se jelo na zámek do Blatné, kde se natáčela Šíleně smutná princezna. Žáci vypadali nadšeně a večer na ukončení celé Švp bylo maškarní. Děti měli moc hezké kostýmy. Ráno si děti mohly jít zaběhat s vychovatelem Marcelem Šmídem. Chtěla bych poděkovat všem vychovatelům i vychovatelkám, paním učitelkám a zdravušce neboli zdravotnici. Škola v přírodě se mi moc líbila a ještě bych tam zůstala nebo bych tam jela znova.

Napsala: Lucie Zadražilová z 5.B

 

 

Škola v přírodě

V pondělí od 6. 5. do pátku 10. 5. jsme byly třída 5. B, 4. B, 2. B a 2. A na škole v přírodě v rekreačním zařízení Radost v Sedlici-Důl. Přijeli jsme v pondělí 6. 5. Ve 13. 30 hodin a postupně jsme šli na oběd a pak si vybalit věci do pokojů. Když počítám jen 5. třídu, tak jsme měli 6 pokojů. Vstávali jsme v 7:30 a měli jsme nepovinnou ranní rozcvičku. Hned poté jsme šli na snídani a dopoledne jsme se pak učili – většinou do 12. Hodiny. Potom jsme šli na oběd. Musím dodat, že tam vařili výborně. Odpoledne pro nás měli naši úžasní vychovatelé super programy. Jednou jsme šli do lesa, po druhé jsme soutěžili, učili jsme se střílet vzduchovkou, pak jsme měli zase bojovku. Bylo to skvělé! Po té jsme měli večerní přípravu, ale párkrát jsme ji omezili. Měli jsme dokonce i večerní programy. Hráli jsme vybíjenou a fotbal v místní tělocvičně, opékali buřty… všechno možné. Ve čtvrtek jsme jeli na zámek Blatná a prošli si zámecký park, kde jsme krmili daňky, dokonce i pávy jsme viděli! Moc jsme si to všichni užili. Poté jsme šli na prohlídku zámku. Bylo to moc zajímavé a dozvěděli jsme se plno nových věcí. Nastala možnost si jít zakoupit suvenýry. Všichni se tam vrhli a utráceli kapesné. Než jsme odjeli zpět na ubytovnu, zastavili jsme se v Lidlu. Nooo… Vykoupili jsme skoro celý obchod. Večer, ve čtvrtek, jsme náš pobyt zakončili maškarním plesem a všichni dostali diplom za účast. V pátek 10. 5. proběhlo vyhodnocení bodování pokojů a dostali jsme pamětní list za účast na ŠvP. Ve 14.00 hodin jsme odjížděli ze Sedlice a do Sokolova jsme dorazili v 16.05 hodin. Všem se tam líbilo, všichni si to tam pochvalovali. Škoda, že náš pobyt trval jen 5 dní (4 noci). Kdybych měla možnost, určitě bych si takový školní výlet znovu zopakovala. Věřím, že by se mnou všichni souhlasili. Je mi líto těch, kteří se nemohli zúčastnit, protože přišli o spoustu skvělých zážitků. Všem školandu doporučuji!

 

 

ZPRÁVA O ŠVP

Od 6.5. do 10.5. 2019 se v obci Sedlice-Důl v rekreačním středisku Radost uskutečnila pětidenní škola v přírodě. Navštívily ji třídy 2.A., 2.B., 4.B. a 5.B. Každé poledne bylo vyučování a poté oběd. Po poledním klidu byl vždy odpolední program. Chodilo se do lesa, hrály se hry, bojovky i soutěže. Večer jsme dělali táborák nebo jsme opět hráli různé hry. Ve čtvrtek 9.5. jsme byli na zámku Blatná. Měli jsme prohlídku zámku, možnost koupit si suvenýr a také jsme navštívili zámecký park, kde jsme viděli pávy, daňky i různé rostliny. Zakončením této školy v přírodě byl maškarní karneval, kde se objevila spousta pěkných masek a kostýmů. Všichni jsme si školu v přírodě moc užili a rádi bychom někdy jeli znovu.