Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Závěrečné ukončení výuky volitelného předmětu Praktická fyzika

Zveřejněno: čtvrtek 28. červen 2018 5:06 Napsal Mgr. Lenka Žáková

Žáci osmých ročníků měli za úkol podělit se o poznatky získané z hodin fyziky se svými mladšími spolužáky. Každý osmák připravil své stanoviště, kde se žákům z 2.A hravou formou a co nejsrozumitelněji snažil vysvětlit daný fyzikální zákon. Musím všechny zúčastněné velmi pochválit, protože se jim tento úkol povedl na jedničku. Důkazem toho byli i samotní žáci z 2.A, kteří odcházeli po hodině neznámé fyziky nadšení a plní nových poznatků. Například dokázali najít těžiště pterodaktyla, rozsvítit žárovku s využitím pohonu své ruky nebo rozeznat magnetické látky. No a třeba až budou o prázdninách házet kamínky a klacíky do vody, tak si vzpomenou, jak jim starší spolužáci vysvětlovali, co má větší a menší hustotu.

Ještě jednou děkuji všem osmákům za přípravu a prezentaci a druháčkům za jejich skvělé dotazy a úsměvy.

Přeji krásné prázdniny.