Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Výtvarná soutěž ke Dni Země

Zveřejněno: čtvrtek 19. duben 2018 5:24 Napsal Drahomíra Špicnerová

Do výtvarné soutěže ke Dni Země se každoročně zapojují děti ze sokolovských škol, školek a DDM. Tento rok bylo vyhlášeno téma „Na křídlech ptáků“. Žáci se snažili pomocí různých výtvarných technik o co nejlepší výtvarné ztvárnění tématu. Bylo pak těžké v každé věkové kategorii vybrat z množství nápadů ty nejzdařilejší soutěžní práce.

A jak to dopadlo ?

 

2. Kategorie

1.m. Tomáš Mahdalík,2.C

4. Kategorie

1.m.Kristýna Adamjaková,6.B

3.m. Zuzana Vajsejtlová,6.C

5. Kategorie

1.m. Adéla Marková, 9.B

3.m. Pavlína Kleinová, 8.B

Všem žákům děkujeme za krásné soutěžní práce a reprezentaci školy a výhercům srdečně blahopřejeme. Výstava soutěžních prací bude od 16. - 21. 4. 2018 v hale DDM v pracovní dny od 10 do 18 hodin. Ceny budou slavnostně předány v sobotu 21. 4. 2018 v 15 hodin v hale DDM. Výtvarné práce našich žáků určitě stojí za zhlédnutí. 

20180329 080851

20180315 072322

20180315 072313

20180304 155304